ANIME INFO

Xu Jing Zhong Gou

Login to bookmark anime

Type: ONA

Plot Summary:

Genre: Action, Drama, Fantasy, Shounen

Released: 2022

Status: Ongoing

Other name: Virtual Reconstruction, Xū Jìng Zhòng Gòu, 虚境重构

Xu Jing Zhong Gou

Show

RECENT RELEASE

Season