ANIME INFO

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu (Dub)

Login to bookmark anime

Type: TV Series

Plot Summary:

Genre: Comedy, Romance

Released: 2023

Status: Ongoing

Other name: 僕の心のヤバイやつ

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu (Dub)

Show

RECENT RELEASE

Season